Jurnal Isema : Islamic Educational Management

Jurnal  ISEMA : Islamic Educational Management adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Jurusan S1 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini memfokuskan diri pada kajian ilmu manajemen pendidikan Islam.Journal Homepage Image

Announcements

 

Call For Papers:

 

Volume 5 No. 2, Desember 2020

 
Posted: 2020-08-26
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Islamic Educational Managament

Table of Contents

Articles

Hamdi Abdul Karim
PDF
139-150
Sumarni Sumarni , Erviana Abdullah , Muhammad Nasir
PDF
151-158
Ida Siti Nurhamidah , A. Heris Hermawan
PDF
159-166
Bella Nur Arifa
PDF
167-176
Ulpah Siti Aisah
PDF
177-188
Asep Kurnia Durahman
PDF
189-200
Ahmad Noval , Lilis Kholisoh Nuryani
PDF
201-220
Elisa Ratnasari
PDF
221-230
Neng Gustini , Wulandari Wulandari
PDF
231-244
Muhammad Mar'ie Said
PDF
245-254