Vol 1, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

Limits to Growt: Mempersoalkan Kembali Kapitalisme
PDF
Muhammad Taufiq Rahman 1-12
Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia
PDF
Alfathri Adlin 13-26
Rasyid Al-Ghannousyi’s Thought on Islamic Democracy
PDF
Lukman Thaib, Bara’Barakat Hamad al-Gharibeh Bharuddin ChePa, Zaidi Abdul Rahman 27-50
Pemikiran Filosofis dan Ilmiah dari Averroisme
PDF
Ilim Abdul Halim 51-68
Pemikiran Pendita Za‘ba Menerusi Karya, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri: (Analisis Dari Perspektif Pemikiran Islam)
PDF
WZ Kamaruddin bin Wan Ali 69-82
Adaptasi Media Interaksi Sosial Tradisional Terhadap Modernisasi: Filsafat Komunikasi Di Rancakalong, Sumedang
PDF
Rully Khairul Anwar, Edwin Rizal, Evi Novianti, Dadang Sugiana 83-104
Argumen Fitrah Tentang Adanya Tuhan
PDF
Didin Komarudin 105-120
Eskatologi Kematian dan Kemenjadian Manusia
PDF
Sukron Abdilah 121-134


©JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam diterbitkan oleh: Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.