Journal Contact

Mailing Address

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin | Universitas Ialam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. AH Nasution No 105, Cibiru Bandung.

Principal Contact

M. Rahmatullah Arken
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Phone: 089656271757
Email: r.arken@uinsgd.ac.id

Support Contact

Saeful Anwar
Phone: 089656271757
Email: ssaefulanwar_afi@uinsgd.ac.id