Vol 1, No 2 (2021)

April

DOI: https://doi.org/10.15575/jpiu.v1i2

Table of Contents

Articles

(1) Siti Rahmah, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
39-50
(1) Gusti Rahma Sari, Jurusan Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
(2) Ecep Ismail, Jurusan Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
51-58
(1) Susanti Vera, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
(2) R. Yuli A. Hambali, Jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
59-73
(1) Abdillah Abdillah, Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
74-95
(1) Anita Agustina, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ghana
PDF
96-104
(1) Muhamad Yoga Firdaus, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
105-113