Vol 2, No 2 (2022)

Agustus (In Press)

DOI: https://doi.org/10.15575/jra.v2i2

Table of Contents

Articles

Encep Iim A'nnunaim M.
PDF
1-21
Anita Juliani , Radea Yuli Hambali
PDF
22-34
Robiah Awaliyah
PDF
35-57
Bunga Putri Anisah
PDF
58-83
Akhyar Fahrudin
84-102
Nurhayati Nurhayati
PDF
103-132
Intan Ramyani
PDF
133-146
Nurul Hakiki
PDF
148-166
Rahmi Rahmawati , Mulyana Mulyana , Adnan Adnan
PDF
167-184
Mia Syahrina Hanifa , Ali Masrur , Badri Khaeruman
PDF
185-203
Sofiatun Khasanah
PDF
204-220
Yupi Agustiani , Teti Ratnasih
PDF
221-232
Ahmad Rif’at Al-Farizi
PDF
233-250
Teguh Saputra
PDF
251-263
Aab Abdilah Mursyid , Cucu Setiawan , Muhtar Solihin
PDF
264-275
Siti Aisah
PDF
276-290
Rahmi Umaira
PDF
291-304
Pijar Maulid
PDF
305-334
Haiyin Lana Lazulfa , Ahmad Munir
PDF
335-345
Ai Rahmi
PDF
346-360