Vol 18, No 1 (2016)

Jurnal Asy-Syari'ah

DOI: https://doi.org/10.15575/as.v18i1

Table of Contents

Articles

(1) Djazimah Muqoddas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia
PDF
93-110
KEDUDUKAN HUKUM ISBAT NIKAH LUAR NEGERI
| Abstract views: 582 | PDF views: 1088
(1) Ramdani Wahyu Seruri, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
111-122
(1) Abu Tolhah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia
PDF
123-138
(1) Asep Abdul Sahid, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
139-148
(1) Endang Jumali, Universitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur, Indonesia
PDF
149-156
(1) Komari Komari, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia
PDF
157-172
(1) Zulbaidah Zulbaidah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
PDF
173-184
(1) Tajul Arifin, Faculty of Shari’ah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, Indonesia
PDF
185-198