People

Reviewer

Muhibbin Syah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Wati Susilawati, (ID Scopus: 57195944234) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Dr. Bebeh Wahid Nuryadin, Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknology, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andi Prastowo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fauzan Fauzan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta